Izvještaj o promjenama kapitala za 2018.

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2019
Članak:
Izvještaj o promjenama kapitala za 2018.
Stranica:
149.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Zahtjevi HSFI-ja i MSFI-ja
3. Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala

Hashtags:
#Računovodstvo