Plaće službenika i namještenika na državnoj i lokalnoj razini

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2019
Članak:
Plaće službenika i namještenika na državnoj i lokalnoj razini
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Izračun odgovarajuće plaće državnih službenika i namještenika te plaće službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zahtjevan je posao ponajprije stoga što se mora uvažiti niz propisa kojima je on uređen. U ovom se članku daje temeljni pristup izračunu plaće tih dviju skupina službenika i namještenika uz pregled propisa koji utječu na njihov izračun.

1. Uvod
2. Državni službenici
3. Službenici i namještenici u JLP(R)S-u
4. Zaključak

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja