Uvodnik

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Uvodnik
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: