RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ovrha na plaći i drugim stalnim i povremenim novčanim potraživanjima, zbog učestalih promjena (i ove je godine promijenjen prosjek neto-plaće za provedbu ovrhe na plaći koji, dakle, za 2019. godinu iznosi 6.237,00 kn i služi kao osnovica pri obračunu koji dio plaće može biti predmetom ovrhe na plaći) i još uvijek značajnog broja prezaduženih građana te, s druge strane, nastojanja ovrhovoditelja (banaka i dr.) za koliko je moguće bržom i učinkovitijom naplatom svojih tražbina u gotovo svakodnevnoj praksi, ne gubi na aktualnosti.
      O tome te o novostima i bitnim aktualnostima ovrhe na plaći u skladu s važećim propisima, uz prikaz praktičnih primjera, detaljnije u nastavku članka.

1. Uvod
2. Propisi koji uređuju ovrhu na plaći
3. Razgraničenje instituta i najvažnije karakteristike ovrhe na plaći
4. Izuzimanje od ovrhe na plaći
5. Ograničenja ovrhe
6. Daljnje obveze poslodavca
7. Sankcije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)