RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Računovodstveni standardi koji se primjenjuju u Hrvatskoj (HSFI i MSFI) posebnu pozornost daju događajima koji su nastali između datuma na koji se sastavljaju financijska izvješća i datuma na koji je odobreno izdavanje bilo da su ti događaji povoljniji ili nepovoljniji od podataka prikazanih u financijskim izvješćima. Postoje i događaji koji zahtijevaju ažuriranje objavljenih informacija i događaji za koje se ne mogu usklađivati objavljeni podatci.
       Danom odobrenja za izdavanje financijskih izvješća smatra se dan kada je uprava usvojila financijska izvješća i uputila ih nadzornom odboru odnosno dioničarima.

1. Uvod
2. Događaji nakon datuma bilance i objava datuma odobrenja za izdavanje
3. Objavljivanje događaja nastalih nakon datuma bilance, a koji nisu sastavni dio bilance odnosno računa dobitka i gubitka
4. Porezno motrište događaja nakon datuma bilance
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)