Računovodstveni i porezni tretman goodwilla

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Računovodstveni i porezni tretman goodwilla
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

      Postupci u vezi s početnim i naknadnim vrednovanjem goodwilla mijenjali su se tijekom vremena. Sada je u primjeni MSFI 3 – Poslovna spajanja, a uređuje metodu priznavanja i obračuna goodwilla i drugih računovodstvenih postupaka u vezi s njim. Ovaj članak obrazlaže postupanje prema goodwillu u skladu s MSFI-jima. Posebno se opisuje i problem iskazivanja goodwilla ako stjecatelj ima većinsko vlasništvo, ali ne i potpuno vlasništvo, tj. u slučaju nekontrolirajućih interesa u stečeniku.

1. Uvod i definiranje problema
2. Pojmovno određenje goodwilla i obveza prema porezu na dobitak
3. Goodwill u konsolidiranim financijskim izvještajima matice kad matica posjeduje 100 % vlasništva u ovisnim društvima
4. Goodwill u konsolidiranim financijskim izvještajima matice kad matica posjeduje manje od 100 % vlasništva u ovisnim društvima
5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo