Računovodstvo društva u stečaju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Računovodstvo društva u stečaju
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Nad društvom kod kojeg su utvrđeni nesposobnost za plaćanje i prezaduženost provodi se stečajni postupak. Prilika je to za skupno namirenje vjerovnika kroz unovčenje imovine stečajnog dužnika. No provedba stečaja ne mora biti i kraj društva nego prilika za novi početak. O postupku provedbe stečaja te o njegovim računovodstvenim i poreznim aspektima pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Stečajni razlozi i otvaranje stečajnog postupka
3. Stečajna masa i vjerovnici u stečajnom postupku
4. Porezni položaj društva u stečaju
5. Računovodstvo društva u stečaju
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo