RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige ustup potraživanja i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine po vrijednosti različitoj od knjigovodstvene vrijednosti. S obzirom na modalitete ugovornih odnosa koji su prisutni pri sklapanju ugovora o ustupu potraživanja, odnos između ugovornih strana različito se iskazuje s obzirom na odgovornost za naplatu potraživanja. Ako se dugotrajna nefinancijska imovina prodaje po vrijednosti različitoj od njezine knjigovodstvene vrijednosti, bilo bi prikladno prije prodaje provesti vrijednosno usklađenje.

1. Ustup potraživanja
2. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine po vrijednosti različitoj od knjigovodstvene vrijednosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)