Ustup potraživanja i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Ustup potraživanja i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige ustup potraživanja i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine po vrijednosti različitoj od knjigovodstvene vrijednosti. S obzirom na modalitete ugovornih odnosa koji su prisutni pri sklapanju ugovora o ustupu potraživanja, odnos između ugovornih strana različito se iskazuje s obzirom na odgovornost za naplatu potraživanja. Ako se dugotrajna nefinancijska imovina prodaje po vrijednosti različitoj od njezine knjigovodstvene vrijednosti, bilo bi prikladno prije prodaje provesti vrijednosno usklađenje.

1. Ustup potraživanja
2. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine po vrijednosti različitoj od knjigovodstvene vrijednosti

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo