RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
  • Članak:Oročenje novca i nerecipročni prihodi
  • Stranica:81.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje oročenje novca te dar u novcu koji je primljen nakon posljednjeg dana obračunskog razdoblja.
      Pri oročenju novca posebna se pozornost pridaje obračunskim razdobljima na koje se odnose aktivne (prihodne) kamate.
      Dar u novcu koji se ne odnosi na nabavu dugotrajne nefinancijske imovine iako je dobiven nakon posljednjeg dana izvještajnog razdoblja može se uključiti u prihode izvještajnog razdoblja.

1. Oročenje novca
2. Nerecipročni prihodi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)