Porezno motrište vrijednosnih kupona

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Porezno motrište vrijednosnih kupona
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2019. godine u primjeni su odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje određuju porezno motrište vrijednosnih kupona. Autorica u članku definira pojam vrijednosnih kupona i vrste vrijednosnih kupona - jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi. Uz to obrazlaže pravila obračuna PDV-a pri izdavanju i korištenju jednonamjenskih i višenamjenskih vrijednosnih te daje primjere računovodstvenog praćenja izdavanja i uporabe tih kupona u maloprodaji.

1. Uvod
2. Definiranje vrijednosnih kupona
3. Jednonamjenski vrijednosni kuponi
4. Višenamjenski vrijednosni kuponi
5. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi