Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2018. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2018. godinu
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Fizičke osobe, rezidenti RH, tijekom godine mogu ostvarivati različite vrste dohodaka. U većini slučajeva na ostvarene primitke tijekom godine podmiruju predujmove poreza na dohodak, i to prilikom isplate tog dohotka. Međutim, za neke vrste dohodaka to se ne smatra konačno plaćenim porezom na dohodak, nego se na kraju godine utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak i prireza za koji Porezna uprava izdaje rješenje, a koji se podmiruje nakon 31. srpnja sljedeće godine. Za koje dohotke i slučajeve treba podnijeti obrasce za godišnji obračun (DOH, INO-DOH, ZPP-DOH), a kada obračun obavlja Porezna uprava, objašnjavamo u nastavku članka.

1. Za koje se dohotke utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak
2. Kako se provodi poseban postupak
3. Na koje se dohotke ne primjenjuje godišnji obračun poreza u posebnom postupku
4. Pravo na povrat poreza putem ZPP-DOH-a
5. Primitci umirovljenika u godišnjem obračunu poreza
6. Godišnji obračun poreza za primitke iz inozemstva
7. Rokovi dostave poreznog rješenja na temelju posebnog postupka

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi