Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2018. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2018. godinu
Stranica:
110.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Poduzetnici – obveznici poreza na dobitak koji su na vlastiti zahtjev počeli primjenjivati metodu novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak za 2017. godinu, obvezni su to nastaviti sljedeća tri porezna razdoblja pod uvjetom da i dalje ostvaruju ukupni prihod do 3 mil. kuna i plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama. Prema tome, ti će poduzetnici primjenjivati novčano načelo i kod prijave poreza na dobitak za 2018. godinu i Poreznoj će upravi najkasnije do 30. travnja dostaviti Obrazac PD-NN.
      Prijavu poreza na dobitak prema novčanom načelu primijenit će i oni obveznici poreza na dobitak koji su se za ovu metodu odlučili početkom prošle godine i do 15. siječnja 2018. godine dostavili Poreznoj upravi Izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice. Ako su u 2018. godini ostvarili ukupni prihod u svoti od 3 mil. kuna ili manje, prijavu poreza na dobitak za 2018. godinu ti će poduzetnici po prvi put utvrditi na Obrascu PD-NN.

1. Uvod
2. Postupak utvrđivanja osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela
3. Sastavljanje Obrasca PD-NN
4. Primjer utvrđivanja poreza na dobitak prema novčanom načelu
5. Umjesto zaključka – provjera

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi