Obračun poreza po tonaži broda za 2018. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Obračun poreza po tonaži broda za 2018. godinu
Stranica:
125.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Odredbama čl. 429. – 429.i Pomorskog zakonika uređeno je plaćanje poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak i uvjeti potrebni za plaćanje toga poreza. Za plaćanje poreza po tonaži broda potrebna je prethodna prijava Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture uz predočenje odgovarajućih dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta. Za 2018. godinu porez po tonaži može plaćati samo društvo koje je do 30. lipnja 2017. godine dalo izjavu da će umjesto poreza na dobitak plaćati porez po tonaži broda iz određenih gospodarskih djelatnosti poslovanja brodovima, kako je to uređeno čl. 429.c. Pomorskog zakonika.

1. Uvod
2. Porezni obveznik
3. Obračun porezne obveze i prijava poreza po tonaži
4. Izjava o sudjelovanju u sustavu do kraja veljače 2019. godine
5. Izjava o realizaciji godišnjeg plana ukrcaja vježbenika do kraja siječnja 2019. godine
6. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi