(Ne)oporezive stipendije i potpore

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
(Ne)oporezive stipendije i potpore
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Roditelji čija djeca primaju stipendiju, nagrade za izvrsnost ili potporu za školovanje do 15. godine života djeteta, neovisno o činjenici je li riječ o oporezivom ili neoporezivom primitku, više nisu u obvezi voditi računa o ukupnoj godišnjoj svoti primljene stipendije ako po osnovi djece koriste uvećani osobni odbitak.
      Stipendije su oblik novčane pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja. Mogu se dodjeljivati radi određenoga akademskog uspjeha ili radi poticanja razvijanja posebnih talenata.
      Isplatitelji mogu pod određenim uvjetima dodijeliti stipendije bez obveze oporezivanja, ali samo do propisanih svota. O tome trebaju brinuti isplatitelji stipendije, ali i učenici i studenti koji ih ostvaruju. Više o tome pročitajte u nastavku.

1. Stipendije više ne ulaze u cenzus od 15.000,00 kn za korištenje osobnog odbitka
2. Koje stipendije i potpore za školovanje mogu neoporezivo primati učenici i studenti
3. Obveze isplatitelja i učenika / studenta kao primatelja neoporezive stipendije
4. Stipendije redovitim učenicima i studentima te stipendije za studiranje na sveučilištima dodijeljene putem javnog natječaja
5. Oporezive stipendije
6. Stipendije koje isplaćuju zaklade, fundacije, ustanove i sl.
7. Državne stipendije i stipendije koje dodjeljuje Europska unije
8. Neoporezive stipendije za poslijediplomske studije
9. Potpora za školovanje djeteta do 15 godina

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi