RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Bolja porezna transparentnost između EU-ovih članica
2. Provedbeni propisi za izmjenu pravila o PDV-u
3. Digitalni porez u Francuskoj
4. EU protiv kineske poslovne prakse
5. Zakon o poduzećima prilagođava se digitalnoj eri

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)