Porezna transparentnost u EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Porezna transparentnost u EU-u
Stranica:
154.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Bolja porezna transparentnost između EU-ovih članica
2. Provedbeni propisi za izmjenu pravila o PDV-u
3. Digitalni porez u Francuskoj
4. EU protiv kineske poslovne prakse
5. Zakon o poduzećima prilagođava se digitalnoj eri

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU