Provedbeni propisi u sustavu sprječavanja pranja novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Provedbeni propisi u sustavu sprječavanja pranja novca
Stranica:
159.
Autor/i:
Autor: Ante BILUŠ , dipl. iur.
Sažetak:

      Početkom 2019. godine objavljen je skup provedenih propisa koji se odnose na važeći Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je u primjeni od početka 2019. godine. Riječ je o novim preventivnim odredbama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj. Autor u ovom članku navodi o kojim je propisima riječ, daje njihova bitna obilježja, pri čemu se posebno osvrće na bitne razlike u odnosu na istovrsne prethodne propise.

1. Uvod
2. Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
3. Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj
4. Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave
5. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma
6. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca prekršajnim postupcima
7. Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca
8. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije
9. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranje terorizma

Hashtags:
#PoslovneFinancije