RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18., dalje: ZKG) na drukčiji je način pravno uređen pravni institut komunalnog doprinosa u odnosu na odredbe prijašnjeg Zakona o komunalnom gospodarstvu.
      U ovom se članku analiziraju razlike u pravnom uređenju navedenoga komunalnog doprinosa i upućuje na određene dvojbe u primjeni novog ZKG-a u segmentu komunalnog doprinosa, koje su se već pojavile u neposrednoj primjeni tog Zakona.

1. Namjena, obveznik i izuzetci od plaćanja komunalnog doprinosa
2. Odluka o komunalnom doprinosu
3. Rješenje o komunalnom doprinosu
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)