Novo uređenje plaćanja komunalnog doprinosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Novo uređenje plaćanja komunalnog doprinosa
Stranica:
173.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Sažetak:

      Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18., dalje: ZKG) na drukčiji je način pravno uređen pravni institut komunalnog doprinosa u odnosu na odredbe prijašnjeg Zakona o komunalnom gospodarstvu.
      U ovom se članku analiziraju razlike u pravnom uređenju navedenoga komunalnog doprinosa i upućuje na određene dvojbe u primjeni novog ZKG-a u segmentu komunalnog doprinosa, koje su se već pojavile u neposrednoj primjeni tog Zakona.

1. Namjena, obveznik i izuzetci od plaćanja komunalnog doprinosa
2. Odluka o komunalnom doprinosu
3. Rješenje o komunalnom doprinosu
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#JavneFinancije