RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Doprinose za obvezna osiguranja obrtnika i slobodnih zanimanja prema osnovicama utvrđenim za 2019. godinu, objavljenim u Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu, počinju se obračunavati prvi put za siječanj 2019. godine, a dospijevaju na naplatu 15. veljače. Prema tim osnovicama doprinose treba obračunavati za svaki mjesec 2019. godine koji dospijevaju na naplatu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec sve do prosinca 2019. godine koji će dospjeti na naplatu u siječnju 2020. godine. O tome pišemo u ovom članku.

1. Osnovice za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja za obrtnike i slobodna zanimanja za 2019. godinu
2. Mogućnost odabira veće osnovice za plaćanje doprinosa
3. Dnevne osnovice za plaćanje posebnog doprinosa za vrijeme službenog putovanja u inozemstvu
4. Uplatni računi za doprinose obrtnika i ostalih samostalnih zanimanja
5. Iskazivanje doprinosa na obrascima JOPPD obrtnika i slobodnih zanimanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)