RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U prvom dijelu članka objavljenom u časopisu RRiF, br. 1/19., autorica je razmatrala institut ustupa potraživanja (cesije) u hrvatskom pravu. Izloženi su osnovni pojmovi, bitna obilježja ugovora o ustupu potraživanja (ugovora o cesiji) te položaj dužnika (cesusa).
      U drugom dijelu članka uspoređuju se različiti oblici cesije, s naglaskom na cesiji umjesto ispunjenja i cesiji radi (zbog) ispunjenja, kao oblicima cesije koji se u poslovnoj i računovodstvenoj praksi najčešće pojavljuju.

1. Oblici cesije
2. Cesija umjesto ispunjenja
3. Cesija radi (zbog) ispunjenja
4. Cesija radi osiguranja
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)