RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U pravnom sustavu javne nabave posebnu ulogu ima i središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave. Jedno od njegovih nadležnosti je i pružanje stručne pomoći u vezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja.
      U ovom se članku u vezi s time navodi praksa Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave.

1. Uvod
2. Nadležnost središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave
3. Provjera ispunjenja zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije
4. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
5. Obrazac ESPD kao preliminarni dokaz u postupku javne nabave
6. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)