RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome se članku analiziraju najvažnija pitanja i novosti u poljoprivredi (i lovstvu) u RH koji u 2019. godini nastupaju kao posljedica novih zakonskih okvira i rješenja prihvaćenih u Hrvatskom saboru u 2018. godini, odnosno kratko se prikazuju izazovi i zakonske promjene u poljoprivrednom sektoru koje su aktualne od 1. siječnja 2019. godine.
Premda je Zakon o poljoprivrednom zemljištu stupio na snagu u ožujku 2018. godini, njegova primjena i u 2018. i 2019. godini nameće brojne izazove, potrebu za nekim promjenama, ali i poteškoće kako zbog odnosa zakupa čije su strane društva iz koncerna Agrokor tako i u pogledu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države s čijom izradom postoje izraženi problemi.
Drugo područje koje se razmatra su zakonske novosti i prateće promjene koje nastupaju u 2019. godini, a posebno Zakon o poljoprivredi i Zakon o lovstvu.
1. Uvod
2. Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
3. Osnivanje Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu
4. Ukidanje Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe
5. Uvođenje Državnog inspektorata i njegove ovlasti u području poljoprivrede
6. Zakon o poljoprivredi – kratki prikaz
7. Zakon o lovstvu – kratki prikaz

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)