RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra pitanja koja se pojavljuju u aktualnoj praksi, a odnose se na troškove prijevoza u javnim službama - čl. 66. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
1. Uvod - područje primjene TKU-a
2. Primjena tumačenja danih za vrijeme primjene prethodnog TKU-a
3. Koji se troškovi prijevoza nadoknađuju
4. Stjecanje prava na naknadu troškova prijevoza
5. Pravo na troškove prijevoza osoba s tjelesnim oštećenjem
6. Pravo na troškove prijevoza osoba starijih od 61 godinu
7. Prebivalište odnosno boravište
8. Pravo na naknadu troškova prijevoza kada je udaljenost od mjesta rada veća od 100 km
9. Organizirani javni prijevoz – definicija
10.   Pravo na naknadu troškova prijevoza kada se zaposlenik ne koristi organiziranim javnim prijevozom iako on postoji
11.   Pravo na naknadu troškova prijevoza kada nije organiziran javni prijevoz ili u dane kada ne prometuje
12.   Pravo na naknadu troškova prijevoza kada javni prijevoz nije organiziran ili ne prometuje na dijelu udaljenosti
13.   Način utvrđivanja udaljenosti
14.   Izjašnjavanje zaposlenika o načinu korištenja pravom
15.   Uskrata isplate i povrat godišnje karte
16.   Porezni tretman naknade troškova prijevoza

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)