RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autori će u ovome članku pokušati razmotriti neka osobito značajna (statusna, računovodstvena, porezna i dr.) pitanja vezana uz smanjenje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću koja se pojavljuju u aktualnoj praksi.
1. Uvod
2. Pojam i normativno uređenje smanjenja temeljnog kapitala d.o.o-a
3. Računovodstveno motrište smanjenja temeljnog kapitala
4. Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala
5. Primjeri smanjenja temeljnog kapitala i njihovo računovodstveno praćenje
6. Umjesto zaključka: što treba znati

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)