RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema Zakonu o lokalnim porezima obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2019. godinu utvrđuje se jednom godišnje donošenjem poreznog rješenja od strane jedinica područne (regionalne) samouprave, i to neposrednim rješavanjem bez provedbe ispitnog postupka. Porez na cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su na dan registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole vlasnici osobnih automobila, motocikala i četverocikala, a porez se plaća ovisno o godini starosti i snazi motora izraženoj u kilovatima. Naplatu poreza na cestovno motorno vozilo na temelju rješenja obavlja pravna osoba koja u svom sastavu ima stanicu za tehnički pregled vozila.
Porez na plovila plaća se prema poreznom rješenju o utvrđivanju poreza koje donosi nadležno porezno tijelo na području na kojemu je plovilo registrirano, i to u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.
1. Uvod
2. Tko su obveznici plaćanja porez na cestovna motorna vozila
3. Utvrđene svote po kojima se plaća porez na CMV
4. Propisana oslobođenja od plaćanja poreza na CMV i potrebna dokumentacija
5. Utvrđivanje poreza na plovila
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)