RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Fiskalizacija se u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) primjenjuje od 1. siječnja 2013. godine stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12., dalje: Zakon o fiskalizaciji) kojim se uvodi fiskalizacija kao skup mjera kojima se uspostavlja nadzor nad ostvarenim prometom koji se naplaćuje u gotovini. Fiskalizacijom se omogućava sprječavanje porezne utaje, unaprjeđenje postupaka poreznog nadzora, podizanja razine svijesti kupaca o važnosti uzimanja računa te suzbijanja nelojalne konkurencije.
1. Uvod
2. Pregled izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji
3. Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)