RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem ostvaruju osiguranici koji rade na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima te osiguranici kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla te osobe s utvrđenom invalidnošću.
Priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem znači snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu tako da se za 12 mjeseci rada priznaje 14, 15, 16 i 18 mjeseci staža osiguranja u ovisnosti o poslovima na kojima rade i ostvaruju mirovinski staž.
Za osiguranje produljenog staža plaćaju se dodatni doprinosi po stopama uređenim Zakonom o doprinosima.
Više o tome pišemo u ovom članku.
1. Što se uređuje Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
2. Poslovi na kojima se priznaje staž osiguranja s povećanim trajanjem
3. Zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
4. Postupak utvrđivanja odnosno ukidanja radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
5. Utvrđivanje svojstva osiguranika osobe s invalidnošću
6. Snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu
7. Podnošenje prijave na staž osiguranja s povećanim trajanjem Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
8. Računi na koje se uplaćuje doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem
9. Prekršajne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)