RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vladajući položaj poduzetnika na tržištu pretpostavlja toliku gospodarsku moć poduzetnika na određenom mjerodavnom tržištu koja mu omogućuje da se u znatnoj mjeri ponaša neovisno o svojim stvarnim ili potencijalnim konkurentima, ali i potrošačima, kupcima ili dobavljačima. Međutim, pritom valja naglasiti kako zakonodavac ne zabranjuje postojanje vladajućeg položaja, nego naglašava kako takav poduzetnik mora preuzeti posebnu odgovornost u svom poslovanju koje podrazumijeva postupanje koje je u skladu s uvjetima normalnoga tržišnog natjecanja. U protivnome, zakonodavac zabranjuje njegovu zlouporabu. Koji uvjeti moraju biti ispunjeni kako bi smatrali da pojedini poduzetnik ima vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, kompleksno je pitanje koje za sobom povlači iscrpne kvalitativne i kvantitativne analize. Cilj je ovog članka analizirati pojam vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu, prikazati vrste vladajućih položaja te objasniti sve relevantne čimbenike koji se moraju uzeti u obzir u ocjeni vladajućeg položaja poduzetnika.
1. Uvod
2. Vladajući položaj na tržištu
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)