RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u članku iznosi pravnu regulativu upravljanja i održavanja stambenim zgradama, koje obveze imaju suvlasnici u upravljanju i održavanju zgradama, koje su obveze i prava upravitelja, a koje predstavnika suvlasnika te što je to zajednička pričuva, tko s njom upravlja i s kojom se svrhom koristi.
1. Uvod
2. Suvlasnici zgrade i njihove obveze
3. Temeljni dokumenti o upravljanju zgradama
4. Upravitelj zgrade i njegove ovlasti
5. Predstavnik suvlasnika i njegove ovlast
6. Zajednička pričuva
7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)