RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Konsolidirani financijski izvještaji su i u sustavu proračunskog računovodstva jedna bitna vrsta financijskih izvještaja u kojima su podatci za više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih i izvanproračunskih korisnika predstavljeni kao da je riječ o jedinstvenoj cjelini.
      O toj vrsti financijskih izvještaja, posebno s motrišta lokalnih, a posebno s motrišta razdjela državnog proračuna, riječ je u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Postupak konsolidacije
  3. Rokovi predaje konsolidiranih financijskih izvještaja
  4. Konsolidacije financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih korisnika
  5. Konsolidacija financijskih izvještaja razdjela državnog proračuna i njihovih korisnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)