RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Općine, gradovi, županije i ministarstva te druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije predaju Ministarstvu financija svoje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu do 1. travnja 2019. godine. Naime, uobičajeni je rok 31. ožujka, ali s obzirom na to da je to ove godine nedjelja, odnosno neradni dan, rok za predaju pomiče se na prvi sljedeći radni dan, tj. na ponedjeljak 1. travnja 2019. godine.

  1. Uvod
  2. Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
  3. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)