RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U okviru postojećeg sustava javne nabave profesionalni propust jedna je od mogućih osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave. Njezino korištenje mora biti predviđeno u dokumentaciji o nabavi. Naručitelji moraju biti oprezni pri korištenju ove osnove stoga što je teret dokazivanja postojanja tog propusta na njima.
      U članku se objašnjava zakonsko utemeljenje ovog instituta, uz navođenje nekih rješenja iz prakse u vezi s njim.

  1. Uvod
  2. Pojam profesionalnog propusta kao fakultativne osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave prema ZJN 2016
  3. Fakultativne osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u skladu s Direktivom 2014/24/EU
  4. Profesionalni propust prema odredbama prethodnog Zakona o javnoj nabavi
  5. Fakultativne osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave – profesionalni propust
  6. Profesionalni propust - fakultativna osnova za isključenje gospodarskog subjekta
  7. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
  8. Faza pregleda i ocjene ponuda
  9. Samokorigiranje gospodarskog subjekta kod kojega su ostvarene osnove za isključenje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)