Presuda suda EU-a u vezi s kreditima austrijskih štedionica hrvatskim dužnicima

Časopis: Pravo i porezi - 3.2019
Članak:
Presuda suda EU-a u vezi s kreditima austrijskih štedionica hrvatskim dužnicima
Stranica:
18.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Dana 14. veljače 2019. godine Sud EU-a donio je presudu o zahtjevu za prethodnom odlukom koji mu je u predmetu Anica Milivojević protiv Raiffeisen Bank St. Stefan... uputio Općinski sud u Rijeci (Stalna služba u Rabu). Presuda u kojoj se odgovara na četiri pitanja razrješava ključna pitanja načelne naravi glede pravne kvalifikacije ugovora o kreditu koje su Raiffeisen štedionice sklapale s hrvatskim subjektima.
Ta presuda ima dalekosežne posljedice glede primjene Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom jer jasno navodi da je taj hrvatski zakon protivan primarnom i sekundarnom pravu EU-a.
Autor u ovome članku analizira spomenuti Zakon i presudu Suda EU-a.
1. Krediti Raiffeisen štedionica i zakonodavna problematika - uvodno
2. Donošenje Zakona o ništetnosti i problemi u zakonodavnoj proceduri
3. Područja koja uređuje Zakon o ništetnosti i očigledni s time povezani problemi
4. Relevantna pravila obveznog prava i potrošačkog kreditiranja
5. Presuda suda EU-a
6. Pravni status Zakona o ništetnosti nakon presude suda EU-a: utjecaj na buduća pravna postupanja
7. Pouka iz donošenja Zakona o ništetnosti, a na temelju presude suda EU-a

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo