RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       U članku se obrazlaže porezno motrište izvoza dobara hrvatskih poreznih obveznika iz drugih zemalja članica EU-a u treće zemlje, ovisno o tome je li hrvatski porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u zemlji članici iz koje se obavlja izvoz ili ne. Navedeno se objašnjava na primjerima iz poslovne prakse. Uz to se u članku obrazlaže premještanje dobara radi obavljanja izvoza iz druge zemlje članice u treće zemlje te se daje primjer izvoza dobara iz druge zemlje članice koji se provodi zajedno s „lažnim“ trostranim poslom.

  1. Uvod
  2. Registracija za potrebe PDV-a stranih poreznih obveznika pri izvozu dobara iz drugih zemalja članica EU-a
  3. Primjeri računovodstvenog praćenja izvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
  4. Premještanje dobara u drugu zemlju članicu EU-a i izvoz dobara iz te druge zemlje
  5. Izvoz dobara i „lažni“ trostrani poslovi
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)