RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Na isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) kada ih isporučuju porezni obveznici drugim poreznim obveznicima od 1. siječnja 2019. godine primjenjuje se tuzemni prijenos porezne obveze. U članku je objašnjeno na koja se sve dobra primjenjuje prijenos porezne obveze te se upućuje na obveze poreznih obveznika koji primaju i/ili obavljaju navedene isporuke.

1. Uvod
2. Definicija betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza
3. Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze
4. Primjer evidentiranja primljenih i obavljenih isporuka u poslovnim knjigama
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)