RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Kod evidentiranja računovodstvenih procjena nema čvrstih materijalnih dokaza, one su subjektivne i podložne slobodnoj prosudbi uprave i stoga su više od ostalih pozicija u izvještajima podložne utjecaju uprave. Ponekad uprava poseže za manipulativnim postupkom pogrešnog prikazivanja financijskog rezultata putem računovodstvenih procjena. Zbog toga je poseban naglasak na revizorovoj skeptičnosti i potpunom razumijevanju te primjeni zahtjeva koje se od njega traže prema MrevS-u koji uređuje reviziju računovodstvenih procjena. U nastavku članka autorica opisuje procedure i postupke koje revizori trebaju provesti tijekom revidiranja računovodstvenih procjena.

1. Definiranje revizije računovodstvenih procjena
2. Revizijski postupci kod računovodstvenih procjena
3. Završna revizija
4. Metode završne revizije
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)