RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalno kao obrtnici, osobe koje obavljaju djelatnost samostalno u okviru profesionalnog zanimanja te osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva samostalni su osiguranici u okviru mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te s te osnove ostvaruju i prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
      Budući da se te osobe smatraju samostalnim osiguranicima, koji nisu i ne mogu biti zaposlenici jer sami sa sobom ne mogu sklapati ugovor o radu ni ostvarivati plaću koja bi bila osnovica za plaćanje doprinosa, za njih su propisane stalne mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa. Te su osnovice i polazna veličina od koje se utvrđuju i prava iz socijalnih osiguranja. U ovom članku pišemo na koji se način utvrđuje naknada u slučaju bolovanja.

  1. Uvodne napomene
  2. Osnovice za plaćanje doprinosa kao temelj za utvrđivanje naknade za bolovanje obveznika poreza na dohodak
  3. Utvrđivanje naknade za bolovanje
  4. U kojem se postotku utvrđuju naknade
  5. Primjeri utvrđivanja osnovice za naknadu za vrijeme bolovanja
  6. Treba li naknadu koju isplaćuje HZZO knjižiti u knjizi primitaka i izdataka
  7. Mirovanje obveze plaćanja doprinosa za vrijeme bolovanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)