RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 1. Opći pregled
 2. Kretanje bruto domaćeg proizvoda hrvatske i zemalja EU-28 od 2014. do 2018.godine
 3. Cijene u RH i EU-u
 4. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
 5. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
 6. Građevinarstvo RH i EU-a
 7. Vanjskotrgovinska razmjena
 8. Trgovina na malo u RH i EU-u
 9. Turizam
 10. Plaće
 11. Likvidnost i insolventnost
 12. Zaposlenost i nezaposlenost RH i EU-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)