Isplata jubilarne nagrade

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Isplata jubilarne nagrade
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Jubilarnom nagradom smatra se jednokratna isplata nagrade radniku zbog neprekinutog rada bilo kod jednog poslodavca ili kod više poslodavaca, što ovisi o odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu i sl.
      Prema poreznim propisima, poslodavac može jubilarnu nagradu (pod određenim uvjetima) svojim radnicima isplatiti neoporezivo. Ako se ne ispune uvjeti prema kojima se spomenuta nagrade može isplatiti neoporezivo, isplaćena svota predstavlja dohodak od nesamostalnog rada. Na što poslodavac mora obratiti pozornost pri isplati jubilarne nagrade, pročitajte u nastavku članka.

1. Pravo radnika na jubilarnu nagradu
2. Vjerodostojne isprave za isplatu jubilarne nagrade
3. (Ne)oporeziva isplata jubilarne nagrade
4. Dodjela jubilarne nagrade u naravi
5. Uračunava li se isplata jubilarne nagrade u nadoknadu plaće za vrijeme bolovanja, naknadu za godišnji i slično
6. Može li se umirovljeniku isplatiti jubilarna nagrada

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja