Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Osim fizičkih osoba – građana RH, uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama, apartmanima ili kućama za odmor i dr., mogu pružati i stranci koji su vlasnici nekretnina u RH. To mogu biti fizičke osobe iz EU-a ili iz trećih zemalja. Iznajmljivači iz EU-a mogu plaćati porez na dohodak paušalno ako izravno pružaju uslugu gostu te ako je svota pruženih usluga tijekom godine manja od 300.000,00 kn, iako se odmah trebaju upisati u registar obveznika PDV-a. Međutim, ako uslugu pružaju turističkoj agenciji ili drugom poreznom obvezniku u RH, u RH nisu obvezni registrirati se za potrebe PDV-a (odnosi se samo na iznajmljivače građane iz EU-a), a porezni obveznik iz RH treba preuzeti poreznu obvezu. Ako jesu registrirani, uvijek trebaju izdati hrvatski račun te na uslugu smještaja obračunati PDV po stopi od 13 %. To je najvažnija novost u odnosu na porezno postupanje iznajmljivača u odnosu na prethodnu 2018. godinu. Navedena se mogućnost ne odnosi na građane iz trećih zemalja koji za pružanje usluge smještaja u RH trebaju u RH registrirati obrt ili trgovačko društvo.
      Opširnije o svemu navedenom pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Iznajmljivači – državljani država članica EU-a
3. Iznajmljivači – državljani trećih zemalja
4. Ostale obveze iznajmljivača
5. Zaključak

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi