RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Prema odredbama Općega poreznog zakona, poreznim je obveznicima omogućeno plaćanje dospjeloga poreznog duga na rate sklapanjem upravnog ugovora. Upravni ugovor sklapa se slobodnom voljom sudionika porezno-dužničkog odnosa, između Poreznog tijela i poreznog obveznika, i to u pisanom obliku najdulje na rok od 24 mjeseca, a može se odnositi na namirenje poreznog duga u cijelosti ili djelomično. Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi se ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe odnosno sjedištu za pravne osobe.
      Međutim, radi plaćanja poreznog duga na rate, ne može se sklopiti upravni ugovor s poreznim obveznikom čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika ili s poreznim obveznikom protiv kojeg se provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu.
      Obrazac prijedloga za sklapanje upravnog ugovora posebno za pravne i fizičke osobe te građane dostupan je na web-stranici www.porezna-uprava.hr ili se može preuzeti u nadležnim ispostavama Porezne uprave.

1. Uvod
2. Što se smatra dospjelim poreznim dugom
3. Koji porezni obveznici mogu sklopiti upravni ugovor
4. Propisani uvjeti za sklapanje upravnog ugovora
5. Rok na koji se može sklopiti upravni ugovor i kamatna stopa
6. Izdavanje potvrde o stanju poreznog duga
7. Sadržaj prijedloga za sklapanje upravnog ugovora
8. Sadržaj upravnog ugovora
9. Izmjena ili aneks upravnog ugovora radi promijenjenih uvjeta
10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)