RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s mogućnosti ispravka porezne osnovice u slučaju nemogućnosti naplate i obvezu ispravka odbitka pretporeza na strani dužnika u slučaju donošenja odluke o potvrdi prisilne nagodbe.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-672/17 Tratave
3. Presuda u predmetu C-246/16 Enzo Di Maura
4. Presuda u predmetu C-396/16 T-2
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)