Rad maloljetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Rad maloljetnika
Stranica:
179.
Autor/i:
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

      Zbog nedostatka radne snage poslodavci često, osobito tijekom ljetnih mjeseci, za obavljanje sezonskih poslova imaju potrebu za radom maloljetnika. Maloljetne osobe još nisu dostigle stupanj razvitka kada se smatra da su psihički i fizički zrele i sposobne samostalno brinuti se o sebi pa zakonodavac osobitu pozornost posvećuje njihovoj zaštiti i određivanju najniže dobi za sklapanja ugovora o radu.
      Autorica u članku prikazuje na koji način se može sklopiti ugovor o radu s maloljetnim radnikom, s oglednim primjerkom ugovora o radu kao i ovlasti koje maloljetniku za sklapanje ugovora o radu daje zakonski zastupnik. Obrazlaže i mjere za zaštitu maloljetnih radnika za vrijeme trajanja radnog odnosa te navodi poslove na kojima se maloljetnik ne može zaposliti. Zaključno razmatra na koji način maloljetni učenici srednjoškolskih ustanova mogu raditi za vrijeme školskih praznika.

1. Uvodne napomene
2. Najniža dob za zasnivanje radnog odnosa
3. Ugovor o radu maloljetnika
4. Zaštita maloljetnika u radnom odnosu
5. Poslovi na kojima se maloljetnik ne može zaposliti
6. Zdravstvena sposobnost maloljetnika
7. Rad maloljetnih učenika srednjoškolskih ustanova

Hashtags:
#Pravo, #RadMaloljetnika, #RadnoPravo