RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U pojedinim jedinicama lokalne samouprave prava općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika poistovjećivala su se sa službeničkim pravima te su navedenim dužnosnicima bila utvrđena prava na regres, na naknadu za prekovremeni rad, dodatak na plaću zbog stupnja obrazovanja i sl. Dvojba imaju li lokalni dužnosnici navedena prava, razriješena je Presudom Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske od 27. veljače 2015. godine. Ta je Presuda potvrđena Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske 17. travnja 2019. godine. Predmetna Odluka Ustavnog suda povod je da ponovimo ključna pitanja u vezi s pravima lokalnih dužnosnika.

1. Uvod
2. Profesionalni način obavljanja dužnosti
3. Prava iz profesionalnog obavljanja dužnosti
4. Presuda Ustavnog suda rh br. U-III-273/2016
5. Primjerci nekih akata
6. Umjesto zaključka

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)