RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome se članku donosi osvrt na Novelu Zakona o parničnom postupku iz 2019. godine, prikaz pojedinih rješenja i kritički osvrt na njih. Autor razlaže najvažnije ciljeve te pravila kojima se oni pokušavaju ostvariti u toj Noveli. Zatim se izlažu najvažnije promjene s naglaskom na sljedećim institutima: uvođenje revizije po dopuštenju, što je potpuna novina; uređenje oglednog postupka, što je cjelovita novina; novo uređenje parničnih troškova, posebno kada se u parnici uspijeva samo djelomično; niz odredaba glede svih faza parnice kojima se sudski proces nastoji učiniti bržim i učinkovitijim; nova pravila za medijaciju / mirenje i dr. Skreće se pozornost na iznimno kratak vakacijski rok te na činjenicu da se kao i kod drugih procesnih propisa i glede Novele ZPP-a iz 2019. primjenjuje shvaćanje tempus regit actum, tj. da će se ona, u načelu, primijeniti i na postupke u tijeku.

1. Uvodno o Noveli ZPP-a 2019.
2. Promjene pravila o reviziji u Noveli ZPP-a iz 2019.
3. Ogledni postupak u Noveli ZPP-a iz 2019.
4. Parnični trošak
5. Pravila u funkciji postizanja učinkovitosti u Noveli ZPP-a iz 2019.
6. Mirenje – najvažnije novine
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)