RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku daje pregled jednog dijela novog Zakona o tržištu kapitala (na kojemu se radilo nekoliko godina i dugo se čekalo njegovo donošenje, stupanje na snagu i primjena) te prikaz toga dijela koji se odnosi na implementaciju paketa MiFID II, tj. tržišta financijskih instrumenata - upravljanje investicijskim proizvodima i njihova distribucija, investicijsko savjetovanje i dodatni poticaji, kvalifikacije i kadrovski uvjeti za pružanje investicijskih usluga.
Članak je usredotočen na nekoliko cjelina koje nam se čine najzanimljivijima i koje imaju izravan utjecaj na rad investicijskih društava, banaka i društava za upravljanje investicijskim fondovima te na ulagatelje.
U članku se stoga prikazuje drugi dio Zakona - tržišta financijskih instrumenata, u čiji je dio prenesen tzv. „MiFID II paket“ koji čin Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (preinačena) (dalje: MiFID II) i Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (dalje: MiFIR).

Informacije radi, u travnju 2019. godine MiFID II paket obuhvaća 35 RTS-ova, 10 ITS-ova, 10 smjernica, 16 Q&A-ova (s doslovno stotinama pitanja i podpitanja), jedno mišljenje i tri delegirana akta.

1. Uvod
2. MiFID I i stari ZTK
3. MiFID II i ZTK
4. Zaključak

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)