RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
  • Članak:Primjena eRačuna u praksi
  • Stranica:13.
  • Autor/i:Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

      Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je na svojim mrežnim stranicama pitanja i informacije vezane uz obvezu izdavanja eRačuna u javnoj nabavi. O primjeni eRačuna u javnoj nabavi kod neprofitnih organizacija očitovalo se Ministarstvo financija – Državna riznica u Uputi za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitne organizacije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. U nastavku članka dajemo sažeti prikaz najvažnijih odgovora i informacija u vezi s navedenom tematikom.

1. Obveze u javnoj nabavi od srpnja 2019. godine
2. Pregled odgovora na najčešća pitanja vezana uz obvezu izdavanja i zaprimanja eRačuna
3. Primjena eRačuna kod neprofitnih organizacija

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)