RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Plavi dizel je trošarinski proizvod čija je namjena korištenja strogo propisana trošarinskim propisima. U ovom članku autorica objašnjava za koje se namjene može koristiti plavi dizel sa sniženom visinom trošarine te tko ga ima pravo koristiti. Ujedno se navode i mjere nadzora nad korištenjem takva goriva te prekršajni i upravni postupci zbog njegova nenamjenskog korištenja.

1. Uvod
2. Označavanje plavog dizela
3. Namjena korištenja plavog dizela
4. Prodaja, isporuka i nabava plavog dizela
5. Nadzor nad korištenjem

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)